tel 021/382 090
fax 021/382 091
mail nsb@nsb.hr
adresa Put Supavla 19, 21000 Split

Temeljem odredbe članka 20. točke 4. Statuta Nezavisnog sindikata Brodosplit, Skupština Nezavisnog sindikata Brodosplit na svojoj 74. sjednici održanoj dana 12.05.2011. godine usvojila je sljedeći

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE NEZAVISNOG SINDIKATA BRODOSPLIT

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom se uređuje rad Skupštine Nezavisnog sindikata Brodosplit (u daljnjem tekstu: Skupština Sindikata), prava i obveze članova Skupštine Sindikata (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine), način rada Skupštine, te način odlučivanja na Skupštini.
(2) Ovim Poslovnikom se uređuje način izbora članova Sindikata za tijela Sindikata.

Članak 2.

(1) Skupština djeluje na sjednicama koje mogu biti redovite ili izvanredne.
(2) Sjednica Skupštine se saziva sukladno odredbama članka 19. točke 1. i 2. Statuta Sindikata.
(3) Sjednica Skupštine je javna i održava se sukladno odredbama ovog Poslovnika i Statuta Sindikata.

Članak 3.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik Skupštine.

Članak 4.

(1) Skupštinu Sindikata čine izabrani članovi Sindikata za zastupnike u Skupštini, koji sudjeluju u radu Skupštine s pravom odlučivanja i s pravom sudjelovanja u raspravi.
(2) Uzvanici, pozvani gosti i članovi Sindikata, mogu svojim raspravama sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Članak 5.

(1) Pravo na sudjelovanje u raspravi imaju svi članovi Skupštine i članovi Sindikata koji su predsjedniku Skupštine dostavili pisanu prijavu za raspravu, te dobivaju riječ od predsjednika Skupštine i to po redosljedu prispjelih prijava.
(2) Rasprava može trajat do pet (5) minuta po svakoj točki dnevnog reda, uvažavajući dostojanstvo svih nazočnih.
(3) Ukoliko se prijavljena osoba za raspravu udalji od teme točke dnevnog reda, predsjednik Skupštine ima pravo opomenuti i upozoriti sudionika rasprave, te ima pravo sudioniku rasprave oduzeti riječ.
(4) Ukoliko prijavljena osoba za raspravu prekorači ograničeno vrijeme za raspravu, Predsjednik Skupštine ima pravo opomenuti i upozoriti sudionika rasprave, te ima pravo sudioniku rasprave oduzeti riječ.

Članak 6.

(1) Članovi Skupštine izjašnjavaju se javnim glasovanjem o svim pitanjima za rad i djelovanje Skupštine, izbore i razrješenja radnih tijela Skupštine i tijela Sindikata, osim za predsjednika i dopredsjednika Sindikata, čiji je izbor tajan, te donošenja odluka i prihvaćanja izvještaja.
(2) Na poziv predsjednika Skupštine članovi Skupštine se izjašnjavaju javnim glasovanjem o svim prijedlozima odluka i zaključaka Skupštine.
(3) Javno glasovanje se obavlja podizanjem ruku ili s podizanjem glasačkih listića različitih boja, sljedećeg značenja: “ZA” – listić zelene boje, “PROTIV” – listić crvene boje i “SUZDRŽAN” – listić žute boje.

Članak 7.

(1) Predsjednik Skupštine predlaže sadržaj rada Skupštine, odnosno dnevni red Skupštine.
(2) Dnevni red Skupštine se usvaja javnim glasovanjem većine glasova prisutnih članova Skupštine.

Članak 8.

(1) Na prijedlog predsjednika Skupštine članovi Skupštine biraju članove radnih tijela za rad Skupštine, iz redova prisutnih članova Skupštine i tijela Sindikata, i to:
a) zapisničar (jedan član)
b) ovjerovitelji zapisnika (dva člana)
c) verifikacijska komisija (tri člana)
d) izborna komisija (tri člana)
(2) O sastavu i članovima radnih tijela Skupštine izjašnjavaju se članovi Skupštine javnim glasovanjem u odvojenim postupcima za svako tijelo.

Članak 9.

(1) Na svim sjednicama Skupštine se vodi zapisnik kojega vodi zapisničar.
(2) Svaki zapisnik Skupštine se obavezno ovjerava.
(3) U zapisnik Skupštine se obavezno unosi:
a) usvojeni dnevni red
b) sastav radnih tijela Skupštine
c) rezultati glasovanja
d) druge odluke i činjenice bitne za odvijanje Skupštine i rad Sindikata
(4) Prva točka dnevnog reda Skupštine je uvijek usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine.

Članak 10.

Izborna komisija ima zadatak da kod javnog glasovanja prebroji glasove i da o rezultatima prebrojavanja pismeno izvjesti Verifikacijsku komisiju.

Članak 11.

Sukladno važećem Statutu Sindikata, odluke Skupštine su punovažne ako je nazočno više od 2/3 članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Članak 12.

(1) Za valjan rad Skupštine Verifikacijska komisija utvrđuje i izvještava Skupštinu o:
a) sveukupnom broju članova Skupštine
b) sveukupnom broju prisutnih članova Skupštine
c) boju glasova potrebnih za punovažnost odluka
d) valjanosti prijedloga kandita za člana Skupštine i tijela Sindikata
e) svim punovažnim odlukama
(2) Izvješće Verifikacijske komisije usvaja se javnim glasovanjem.

Članak 13.

(1) Pravo predlaganja kanditata za tijela Sindikata imaju svi članovi Skupštine koji dostave pisane prijedloge Verifikacijskoj komisiji, do zatvaranja kandidacijskog postupka.

(2) Članovi Skupštine javnim glasovanjem verificiraju svaki pojedini prijedlog, potom predsjednik Skupštine traži izjašnjavanje predloženog kandidata, odnosno, kandidat potvrđuje ili ne prihvaćanje kanditature za člana tijela Sindikata.
(3) Nakon što je Skupština prihvatila i utvrdila liste kandidata, predsjednik Skupštine poziva prisutne članove Skupštine na pojedinačno javno glasovanje, odnosno, svaki kandidat za tijelo Sindikata se pojedinačno proziva, te se članovi Skupštine izjašnjavaju za, protiv ili suzdržan.
(4) Nakon provedenog izbora i prebrojavanja glasova, Verifikacijska komisija izvještava predsjednika Skupštine o rezultatima glasovanja, potom predsjednik Skupštine izvještava članove Skupštine o izbornim rezultatima kandidata za člana tijela Sindikata, te ih pojedinačno imenuje.

Članak 14.

(1) Izbori za člana tijela Sindikata obavljaju se u odvojenim postupcima, te je izabran i imenovan onaj član Sindikata koji je dobio veći broj glasova “ZA”.
(2) U slučaju da dva i više kandidata kod izbora za člana tijela Sindikata imaju isti broj glasova “ZA”, mora se ponoviti postupak izbora za ove kandidate.

Članak 15.

Predsjednik Skupštine tijekom rada Skupštine nadležan je:
a) otvarati i zaključivati raspravu o svakoj točki dnevnog reda
b) davati riječ sudionicima prema redosljedu prijava
c) upozoriti, odnosno oduzeti riječ sudionicima rasprave ako se ne pridržavaju odredbi ovog
Poslovnika i Statuta Sindikata
d) proglasiti i izvjestiti sudionike Skupštine o svim donesenim odlukama
e) predložiti formulaciju odluka i zaključke koje Skupština usvaja
f) poduzimati mjere za normalno odvijanje rada Skupštine

Članak 16.

Pitanja rada Skupštine, koja nisu određena ovim Poslovnikom, rješit će predsjednik Skupštine i predsjednik Sindikata.

Članak 17.

(1) Ovaj Poslovnik donosi Skupština javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

(2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu nakon usvajanja i primjenjuje se od trenutka usvajanja na sjednici Skupštine.
(3) Usvojeni Poslovnik o radu Skupštine Sindikata prilaže se zapisniku Skupštine na kojoj je usvojen i čini satavni dio toga zapisnika.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Nikica Veljača

2,879
OčajnoLošeOsrednjeDobroOdlično   (Članak još nije ocijenjen!)

Komentirajte i vi

Komentari članova na web stranici objavljuju se u realnom vremenu i Nezavisni sindikat Brodosplita ne može se smatrati odgovornim za napisano. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.

Morate biti prijavljeni da biste mogli komentirati članak!

Nemate svoje korisničko ime i lozinku? Registrirajte se!