tel 021/382 090
fax 021/382 091
mail nsb@nsb.hr
adresa Put Supavla 19, 21000 Split

Nezavisni sindikat Brodosplita osnovan je kao protuteža jugoslavenskog komunističkog društvenog sustava, u kome je postojeći Socijalistički savez sindikata Jugoslavije zapravo bio produžena ruka jednopartijskog sistema. Obzirom da je na ovim prostorima došlo do pucanja države koja je sedamdesetak godina jačala velikosrpsku hegemoniju, to je utoliko više Hrvatskoj bila teret. Bila su to vremena bez optimizma i perspektive. U takvim uvjetima živio je i radnik Brodosplita, kome je na srcu bio mir, demokracija i sloboda kao bitan preduvjet za novu povjesnu koncepciju i temeljno polazište za budući skladan i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Međutim, jer je gospodarski sustav bio više nego umrtvljen, na putu prema jalovim reformama, s pokušajem da se inflatorno ubrzanje zaustavi, radnici su digli svoj glas. Sredinom 1989 godine na tisuće radnika Brodosplita jednostavno, spontano, već duže vremena nezadovoljni mogućnostima življenja koje im pruža poduzeće, odlučuju se na spontani štrajk. Bio je to jedini put kojim su radnici mogli krenuti u obranu svojih interesa, a koji će se pokazati i potvrditi djelotvornim u novom ekonomskom i političkom sustavu.

Sa šačicom entuzijasta(Ante Nakić, Frane Nobilo, Joško Bartulović, Jure Šundov, Nebojša Lučev, Zvonko Šegvić ), tiho u kavani “Luksor”, početkom 90-tih godina, stvara se Nezavisni sindikat Brodosplit, kao istinski odgovor na grubu zlouporabu radničih prava, slobode i demokracije.

  • 1
  • 1

Iste godine Nezavisni sindikat Brodosplita organizira Konvenciju svih nezavisnih sindikata s područja Dalmacije radi utvrđivanja zajedničke sindikalne platforme djelovanja. Uslijedila je 1991. godina, kada je na inicijativu Nezavisnog sindikata Brodosplit konstituirana Hrvatska udruga sindikata kao jaka i jedinstvena sindikalna asocijacija čiji je zadatak prvenstveno zaštita radnika, ma koliko na pomolu bio krvavi i bestijalni rat.

Nezavisni sindikat Brodosplit stao je u obranu Domovine. Okupio je radnike, ovaj put, kako bi izrazili svoj prosvjed, ogorčenje i osudio dio jugoslavenskog predsjedništva i armijskog vrha jer su velikosrpska ekspanzija zajedno sa razbojnički raspoloženim četnicima iz Knina ugrožavali i htjeli uništiti hrvatsku državnost i hrvatski suverenitet. Stoga su se na poziv Nezavisnog sindikata Brodosplit okupili radnici ali ne iz nemoći, ne iz potištenosti, ne iz nesigurnosti, već iz pune odlučnosti i spremnosti braniti Republiku Hrvatsku, njen suverenitet i njen integritet. U tekstu što se na skupu pročitao, jasan je bio Nezavisni sindikat Brodosplit: “Ništa nam nije svetije od slobodne Republike Hrvatske. Budući smo ugroženi, svi mi, škverski radnici postajemo vojska koja će braniti svaki pedalj zemlje hrvatske.” Dostojanstveno i ozbiljno, pozvao je Nezavisni sindikat Brodosplita sve radnike da se uključe u Odrede narodne zaštite, kako bi branili svoju Domovinu, pa i onim što je najdragocjenije – svojim životima. I pale su prve škverske žrtve – dvadeset mladih, neproživljenih, nedosanjanih života.

U krvavom ratu, Nezavisni sindikat Brodosplita donosi moratorij na svoj rad. Uloga je sada sindikata – pomoć u zbrinjavanju prognanika, naoružavanje članstva pa se tako stvara 114. brigada hrvatske vojske. Iz redova sindikata odlazi se na bojište… Osnaženi krvavim zbivanjima, teškom gospodarskom situacijom, još težim socijalnim položajem radnika, stvarali su predstavnici sindikata čvrstu sindikalnu poziciju. Bilježe se prvi sindikalni rezultati.
Kruna višegodišnjeg stvaranja i oblikovanja ovog sindikata jest Kolektivni ugovor Brodosplita, prvi potpisani ugovor na području Splitsko-dalmatinske županije, a čiji su temeljni ciljevi bili i bit će:
- humani uvjeti rada,
- primjereni dnevni, tjedni i godišnji odmor,
- odgovarajuća zaštita radnika za slučaj bolovanja i invaiditeta,
- najviša moguća cijena rada, – najviša moguća ostala materijalna prava iz rada i po osnovi rada,
- sigurnost zaposlenja, te obrazovanje i osposobljavanje za rad,
- informiranost o svim pitanjima od interesa za radnike,
- kontrola poslodavca u primjeni radnopravnih propisa,
- suodlučivanje u pitanjima od interesa za radnike,
- sudjelovanje u radu upravnih i nadornih odbora.

I kao što je to u svom predgovoru Kolektivnog ugovora rekao predsjednik Nezavisnog sindikata Brodosplit, jedan od organizatora velikog štrajka davne 89. i kreatora novog, Nezavisnog sindikata, Zvonko Šegvić, potpisani i sada već registrirani kolektivni ugovori poboljšavaju standarde propisane zakonima, dakle i status zaposlenika u brodogradnji. Iza te činjenice, stoji uistinu mukotrpan proces kolektivnog pregovaranja predstavnika i sindikata i poslodavaca.

————————————————————————————————————–

Z A P I S N I K

sa Osnivačke skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata brodograđevnih radnika održane 20. rujna 1990. godine

Prisutni: 43 delegata sindikata, gosti

1. Otvaranje Osnivačke skupštine i donošenje odluke o osnivanju Sindikata za izbor radnog predsjedništva i zapisničara
2. Usvajanje poslovnika rada sjednice
3. Kratki referat o načinu postanka ovog sindikata i smjernice za budući rad
4. Izbor radnih tijela Skupštine
a) VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
b) KANDIDACIJSKA KOMISIJA
c)IZBORNA KOMISIJA
d)KOMISIJA ZA ZAKLJUČKE
5. Prijedlog nacrta Statuta Nezavisnog samostalnog sindikata
6. Izvještaj verifikacijske komisije
7. Rasprava o uvodnom referatu, izmjene i dopune Statuta
8. Prijedlog kandidacijske komisije
9. Rasprava o prijedlogu kandidacijske komisije
10. Izbor novog rukovodstva Skupštine
11. Nastavak diskusije
12. Izvještaj Izborne komisije o provedenom glasovanju
13. Završna riječ u ime novoizabranog rukovodstva Skupštine

Točka 1. i 6.

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnog predsjedništva i zapisničara, te izvještaj verifikacijske komisije
Osnivačku skupštinu nezavisnog samostalnog sindikata brodograđevnih radnika otvorio je predsjednik inicijativnog odobra Jure Šundov i predložio da pristuni delegati prihvate odluku o osnivanju Nezavisnog samostalnog sindikata.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

U radno predsjedništvo su izabrani:
1. Šundov Jure
2. Jelača Boro
3. Luetić Milivoj
4. Mihovilović Kažimir
5. Šegvić Zvonko
6. Župa Ante
7. Jonjić Marija

za zapisničara Tonka Slipčević, a za ovjerovitelje
1. Zlatko Šmit
2. Ante Bašković

Točka 2.

- Usvajanje poslovnika rada
Poslovnik rada je prihvaćen bez primjedbi. (prilog zapisniku)

Točka 3.

- Kratki referat o načinu postanka ovog sindikata i smjernice za budući rad
Referat je pročitao predsjednik inicijativnog odbora.

Točka 4.

- Izbor radnih tijela Skupštine
a) Verifikacijska komisija u sastavu Zokić Zorana, Maretić Joška i Elek Petra, utvrdila je da sjednici prisustvuju 43 delegata.
b) Za kandidacijsku komisiju izabrani su:
- RENIĆ ŽELJKO
- LELAS STIPE
- MARTINOVIĆ ZORAN
c) Za izbornu komisiju izabrani su:
- GOTOVAC PAŠKO
- MATAS JOSO
- MILARDOVIĆ SLAVKO
d) U komisiju za zaključke izabrani su:
- ČOLAK JURE
- ŠMIT ZLATKO
- KNEZOVIĆ NIKŠA
- ŠKARICA PETAR
- PODRUG IVICA

Točka 5.

- Prijedlog nacrta Statuta Nezavisnog samostalnog sindikata
Gosp. JURE JURIĆ u uvodnoj riječi naglasio je da se razvojem demokracije otvara put razvoju takvog sindikata koji će prvenstveno štititi prava radnika. Prije nego što se prišlo usvajanju Statuta gosp. JURIĆ je iznio primjedbe i s osnove istih predložio i dopune pojedinih članova.
Članak 5…. “Na svakih 30 – 200 članova bira se po jedan zastupnik i zamjenik u Skupštini. Ukoliko radne cjelina ima više od 200 članova biraju se dva zastupnika…” Zadnja rečenica se briše.
Član 6. toč. 3 – otvoreno pitanje za slijedeću Skupštinu i javnu rasravu.
Član 7. – “Sindikat može osnivati službe koje su u interesu članova i to
- sklapa kolektivne ugovore
- sudjeluje u radu na poboljšanju uvjeta rada
- donosi odluku o stupanju u štrajk i utvrđuje štrajkaška pravila ponašanja” … nakon čega slijede već navedene službe.
Član 8. – otvoreno pitanje
Član 9. – “Sindikat zastupa Predsjednik Skupštine sidnikata i potpredsjednik u svim poslovima, neograničeno iz nadležnosti sindikata“
Član 10. – “Ukoliko postoji prisilna zapreka sazivanja Skupštine” …
Član 14. – “Skupština odlučuje o pristupanju sindikata granskim asocijacijama, kao i o udruživanju u veće sindikalne asocijacije”.
Član 15. – prethodi javna rasprava

Na kraju izlaganja naglasio je da će se na temelju ovog Statuta izraditi dodatni akti, donijeti odluke u skladu sa Statutom gdje će se detaljnije utvrditi rad samog Sindikata.

Točka 7.

- rasprava o uvodnom referatu
- izmjene i dopune Statuta

- Jandrek Goran – OOUR 27 ima primjedbu na čl. 6, toč. 3 gdje predlaže da se imenovanje profesionalnog predsjednika obavlja preko javnog natječaja, a zamjenik može biti biran unutar poduzeća.
- Jure Šundov – član 6. točka 3. ostaje otvoreno pitanje koje će se raspraviti na slijedećoj sjednici.
- Mladen Kalajžić – OOUR 27 – smatra da čl. 6 točka 4 treba biti sastavni dio djelatnosti sidnikata te bi ga trebalo prebaciti u čl. 7.
- Pavić Nikola – OOUR 24 – smatra da čl. 6. toč. 4 treba biti glavna djelatnost sindikata, a ostale točke pomoćne djelatnosti.
- Joso Matas – OOUR 28 – ima primjedbu na čl. 3. Traži da se jasno definira tko spada u članove poslovnog organa i tko ne može biti član sindikata.
- Šundov Jure – u raspravi po ovom pitanju Sindikat će se konzultirati s drugim sindikatima i u skladu sa Zakonom.
- Prijedlog Statuta dan je na glasanje i jednoglasno usvojen.
- Zvonko Stivić – “BRODOREMONT” VRANJIC (član inicijativnog odbora). Zahvaljuje u ime članstva Brodoremonta na podršci Nezavisnog samostalnog sindikata brodograđevnih radnika Split i u potpunosti se pridružuje radu i članstvu ovog sindikata granskim povezivanjem.
- Šundov Jure – pojašnjava da je cilj ovog sindikata da se svi sindikati brodogradnje u Hrvatskoj granski povežu.
- Ljubičić Ivan – “JUGOPLASTIKA” član inicijativnog odbora Konfederacije nezavisnog sindikata Hrvatske, pozdravlja skup i izražava želju i nadu da ćemo udruženim snagama uspješno ostvariti zajednički cilj.
- Stipoljev Ignacio – predsjednik poslovodnog organa – u svoje ime kao i u ime poslovodnog organa zahvaljuje na pozivu. Slaže se sa uvodnim izlaganjem gosp. Šundova. Nada se razumijevanju i zajedničkoj suradnji i obostranom interesu, a prvenstveno interesu svih radnika. Spomenuo je problem tehnološkog viška koji će se rješavati kroz slijedeće 3 godine.
- Krišto Ante – OOUR 93 – Zanima ga na osnovu čega je poslovodstvu povećan osobni dohodak, dok je radniku norma umanjena za cca 30%.
- Stipoljev Ignacio – odluku je donio Radnički savjet. Smatra da nije korektno da predsjednik ima manja osobna primjanja od radnika.
- Mihanović Miro – smatra da nije ispravno da dio osobnog dohotka primamo u vidu dionica, već da sami trebamo odlučiti.
- Vedran Dragičević – pozdravlja skup u ime koordinacije samostalnog sindikata i izražava žaljenje što nisu našli zajedničku riječ sa ovim sindikatom. Oni su tražili zajednički sastanak.
- Šundov Jure – ista pitanja su javno bila upućena i jednom i drugom sindikatu. U Nezavisni samostalni sindikat brodograđevnih radnika može svatko pristupiti.
- Mesić Mladen – gost – pozdravio je skup u ime Konfederacije nezavisnog sindikata Hrvatske. U svom izlaganju naglasio je da je došlo vrijeme da radnici konačno sami sukladno njihovim interesima, organiziraju svoju interesnu organizaciju nezavisnog sindikata, koji će se boriti za interese svog članstva. Istakao je da se Konfederacija povezala sa slobodnim sindikatima Europe i uskoro će biti primljena kao punopravni član europske konfederacije sindikata. Na kraju izlaganja pozdravlja osnivanje ovog sindikata kao i njegove ideje.

Točka 8.

- Prijedlog Kandidacijske komisije
U kandidacijskoj komisiji izabrani su:
- RENIĆ ŽELJKO
- LELAS STIPE
- MARTINOVIĆ ZORAN

Točka 9.

- Rasprava o prijedlogu kandidacijske komisije
Rasprave nije bilo.

Točka 10.

- Izbor novog rukovodstva Skupštine
Za predsjednika Skupštine predloženi su:
- ŠUNDOV JURE
- JUKIĆ IVAN
- KNEZOVIĆ NIKŠA
Za potpredsjednika Skupštine predloženi su:
- JELAČA BORO
- VUNIĆ ANTE
Gosp. Šundov je od delegata zatražio da li ima nadopuna kandidata.
Predloženo je da gosp. Jurić bude predsjednik Skupštine, na kojoj dužnosti se zahvalio zbog drugih obveza.
Kandidaciona komisija se povukla da utvrdi rezultat tajnog glasovanja.

Točka 11.

- Nastavak diskusije
Dok se čeka rezultat kandidacione komisije gosp. Šundov je pročitao telefax upućen od strane predsjednika sindikata “JADRANBRODA”. Zatim se za riječ javio predsjednik sindikata “ULJANIK” Pula.

Gosp. Bulić – “Iako ne pripadamo istom sindikatu imamo gotovo iste interese. Smatram da ponavljamo greške europskih sindikata u njihovom osnivanju umjesto da se od njih učimo. Pri “JADRANBRODU” su uključena brodogradilišta drugih republika i to pitanje treba riješiti.” Među ostalim naglašava da i oni teže zajedničkom sindikatu, kako bi u budućnosti radniku bilo bolje, a mi povjerenje koje nam je radnik dao moramo opravdati.

Točka 12.

Izvještaj izborne komisije o provedenom glasanju
Predsjednik kandidacijske komisije priopćio je rezultate glasovanja

a) za predsjednika Skupštine:
- ŠUNDOV JURE – 35 glasova
- JUKIĆ IVAN – 5 glasova
- KNEZOVIĆ NIKŠA – 1 glas
Za predsjednika Skupštine izabran je ŠUNDOV JURE.
b) za potpredsjednika Skupštine
- JELAČA BORO – 30 glasova
- VUNIĆ ANTE – 10 glasova
Za potpredsjednika Skupštine izabran je JELAČA BORO.

Točka 13.

Završna riječ u ime novoizabranog rukovodstva Skupštine
Gosp. Šundov, nakon kraćeg izlaganja, zahvaljuje skupu na povjerenju i nada se da će to povjerenje opravdati.

————————————————————————————————————–

R E P U B L I K A H R V A T S K A
OPĆINA SPLIT
OPĆINSKI SEKRETARIJAT ZA OPĆU UPRAVU
I BUDŽET
Odsjek za opće poslove
KLASA: UPI-007-02/90-06/22
UR.BR: 2181-05-04-90-4
Split, 26.10.1990. godine

Odsjek za opće poslove, Općinskog sekretarijata za opću upravu i budžet Općine Split, na temelju čl. 27. st. l. al. 1. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (“Narodne novine 10/90 prečišćeni tekst) povodom zahtjeva NEZAVISNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA BRODOGRAĐEVNIH RADNIKA iz Splita, za upis u Registar društvenih organizacija, donosi slijedeće

R J E Š E N J E

1. Odobrava se upis novoosnovanom NEZAVISNOM SAMOSTALNOM SINDIKATU BRODOGRAĐEVNIH RANIKA iz Splita, Put udarnika 19 u Registar društvenih organizacija Općine Split.
Upis je izvršen pod registarskim brojem 363, knjiga III, dana 26.10.1990. godine.
2. Nezavisni samostalni sindikat brodograđevnih radnika djeluje na području općine Split.
3. Sjedište je u Splitu, Put udarnika 19.
4. Danom upisa u Registar društvenih organizacija stiču svojstvo društveno pravne osobe i s tim danom mogu započeti s radom kao društvena organizacija.
5. Ciljevi i zadaci Nezavisnog samostalnog sindikata brodograđevnih radnika su i zaštita postojećih i promicanje još većih prava iz radnog odnosa a vezano za materijalni i socijalni status radnika te poboljšanje radnih i životnih uvjeta svojih članova. 6. Nezavisni samostalni sindikat zastupat će
1. ŠUNDOV JURE – predsjednik skupštine
2. JELAČA BORO – potpredsjednik
7. Nezavisni samostalni sindikat brodograđevnih radnika dužan je prijaviti ovom Sekretarijatu sve naknade izmjene i dopune Programske orjentacije iz statuta, odnosno podatke iz čl. 34. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima gradjana, koje nastanu nakon izdavanja ovog rješenja i to u roku od 15 dana od dana nastale izmjene.

O b r a z l o ž e n j e

Nezavisni samostalni sindikat brodograđevnih radnika iz Splita podnio je ovom Sekretarijatu zahtjev za upis u registar društvenih organizacija.
Zahtjev je osnovan.
Uz zahtjev i tijekom postupka dostavljeni su dokazi potrebni u postupku registracije.
U provedenom postupku utvrđeno je slijedeće:

- da je osnovačka skupština održana 20.9.1990. godine na kojoj je donesena odluka o osnivanju Nezavisnog samostalnog sindikata brodograđevnih radnika iz Splita i usvojen statut koji je u skladu s odredbama čl. 7. st. 1. Zakona o društvenim organizacijama i udruženja građana,
- da za osnovače, članove organa upravljanja i osobe ovlaštene za zastupanje nema zapreke iz čl. 4.st.1. toč. 1-4 i čl. 5. cit. Zakona,
- da je dato ovlaštenje za zastupanje ŠUNDOV JURI predsjedniku i JELAČA BORI potpredsjedniku, uvažavajući utvrdjeno činjenično stanje, a u skladu s odredbama čl. 4.5.18.st.2. i 33. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (“Narodne novine 10/90 prečišćeni tekst) valjalo je odlučiti kao u dispozitivu rješenja.

UPUTA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se šalje poštom ili predaje ovom organu neposredno za Ministarstvo pravosudja i uprave u Zagrebu, Savska 41, a taksira se sa 25,00 dinara administrativne takse, na temelju čl. 1 i 3. Odluke o izmjenama odluke o administrativnim taksama (Službeni glasnik 1/1-90).

Taksa u iznosu od 20,00 dinara naljepljena i poništena na podnesku stranke.

Dostaviti:

1. Nezavisni samostalni sindikat
brodograđevnih radnika Split
(2x)
2. Komitet za društvene djelatnosti,
ovdje
3. Zbirka isprava, ovdje
4. Arhiva – ovdje

————————————————————————————————————–

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
URED ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
S P L I T , Domovinskog rata 4
Telefon: (058) 47-786, Fax: (058) 362-406

KLASA: UP/I-007-03/96-02/04
URBROJ: 2181-03/96-3
Split, 12. travnja 1996.

Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Županije splitsko-dalmatinske u povodu zahtjeva Nezavisnog sindikata “BRODOSPLIT” iz Splita, sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 19, za upis u Registar udruga, na temelju članka 168, stavka 1. Zakona o radu (“Narodne novine” br. 38/95,54/95 i 65/95) donosi

R J E Š E N J E

U Registar udruga koji vodi Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Županije splitsko-dalmatinske dana 12. travnja 1996. godine, pod registarskim brojem A3 upisuje se Nezavisni sindikat “BRODOSPLIT” sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 19.
Nezavisni sindikat “BRODOSPLIT” djeluje na području Županije splitsko-dalmatinske.
Osoba ovlaštena za zastupanje nezavisnog sindikata je ZVONKO ŠEGVIĆ na funkciji predsjednika.

o b r a z l o ž e n j e

Nezavisni sindikat “BRODOSPLIT” podnio je ovom Uredu zahtjev za upis u registar udruga. Uz zahtjev dostavljeni su svi potrebni dokazi u postupku upisa u registar udruga.
U provedenom postupku utvrđeno je slijedeće:
- da je Nezavisni sindikat “BRODOSPLIT” upisan u registar društvenih organizacija pri Uredu za opću upravu Županije splitsko-dalmatinske dana 26. listopada 1990. godine pod registarskim brojem 363, knjiga III, a promjena naziva upisana 11.03.1993. godine pod reg. brojem 513 u knjigu V.
- da je dana 20. ožujka 1996. održana skupština Nezavisnog sindikata “BRODOSPLITA” na kojoj ej donijeta odluka o usklađenju i registraciji sukladno Zakonu o radu,
- da je statut koji je donesen na spomenutoj skupštkini u skladu sa Zakonom o radu,
- da je na spomenutoj skupštini donijeta odluka o osobama olašetnima za zastupanje sindikata, te izboru članova izvršnog tijela sindikata,
- da su ispunjeni svi ostali zakopnski uvjeti za upis spomenute udruge u registar udruga.

Temeljem navedenog utvrđeno je da je zahtjev osnovan, te je sukladno odredbama čl. 167. i 170. Zakona o radu odlučeno kao u izreci rješenja.
Sukladno tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” br. 8/96) naplaćen je i na zahtjevu uredno poništen državni biljeg u iznosu od 70,00 Kn.

NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Ministarstvu rada i socijalne skrbi, Zagreb, Prisavlje 14 i to u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.
Žalba se predaje neposredno ili putem pošte organu koji je donio prvostupanjsko rješenje, s pristojbom u iznosu od 50 kuna sukladno Tab.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” br. 8/96).

Dostaviti:
1. Nezavisni sindikat “BRODOSPLIT”, Split, Put Supavla 19, n/o ZVONKO ŠEGVIĆ
2. Zbirka isprava-ovdje
3. Pismohrana – ovdje