tel 021/382 090
fax 021/382 091
mail nsb@nsb.hr
adresa Put Supavla 19, 21000 Split
29. Rujan 2010.

Z A P I S N I K sa 366. sjednice Izvršnog odbora Nezavisnog sindikata “Brodosplit

4. Rujan 2010.

Temeljem odredbe čl. 265. Zakona o trgovačkim društvima, kao član Nadzornog odbora Brodosplit-Brodogradilište, d.o.o. iz Splita, zahtijevam sazivanje sjednice Nadzornog odbora